OK0AE

1. Historie OK0AE

Repeater OK0AE, QTH Krkavec JN69QT, FM, Echolink, 145.612,5kHz out / 145.012,5kHz in

Převaděč OK0AE je v provozu od roku 1985.

Kopie dokladu k prvnímu povolení je zde:


První verze převaděče OK0AE byla zhotovena v radioklubu OK1KRQ (Plzeň – Slovany). Převaděč byl konstrukčně velice podobný pražskému OK0N, který byl „neoficiálně“ zhotoven v tehdejších provozních laboratořích Správy radiokomunikací Praha.

Další verze OK0AE s profesionálními radiostanicemi Tait byl vyrobena v GES-ELECTRONICS. Tam také vznikly profi skříně s vysílačkami Tait pro převaděče OK0E (2m) a OK0BE (70cm), které dlouhá léta sloužily (a ještě slouží ?) na Klínovci v Krušných horách (JO60LJ).

OK0AE – verze s Tait radiostanicemi od GES-ELECTRONICS

2. Provoz OK0AE

Převaděč OK0AE a jeho provoz, nájem, údržbu a opravy, připojení do internetu a platby za elektřinu sponzoruji už 25let bez jakékoliv spluúčasti a nadešel čas, aby se přidal i někdo další.

Bankovní účet převaděče je
4246232002 / 5500
Jak zaplatíte?
Jednoduše ve svém internetovém bankovnictví naskenujete tento QR kód:

Výše příspěvku je nastavena na 100Kč.
Můžete poslat více nebo méně podle svého uvážení.
A nezapomeňte uvést svoji CALL

3. Jak na echolink?

Základní informace pro zájemce, kteří chtějí využívat echolink, jsou například zde:

https://www.echolink.org/

Převaděč OK0AE je aktivní v síti Echolink

OK0AE – Krkavec

4. OK0AE

4.1 Konfigurace OK0AE z roku 2021

Aktuální verze OK0AE je z roku 2021 a používá radiostanice Icom. Technologii Icom a HW pro ovládání provozu s interfejsem pro připojení do Echolinku dodal ochotně a nezištně Jirka OK1ZJV.

Úprava antén v září 2021 proběhla z iniciativy Luboše, OK1ZDA

4.2 Revize, opravy a přidání dalších dvou dutin duplexeru a rejekční dutiny pro zlepšení separace RX a TX kmitočtů (13.5. až 22.5.2024)

Převaděč OK0AE je v provozu v různých konfiguracích téměř 40let. Aktuálně používá oddělenou vysílací a přijímcí anténu, výkon vysílače je 10W, má funkční Echolink pro přístup přes internet.

Jeho součástí v TX a RX cestě jsou dutinové rezonátory, sloužící k potlačení průniku vysílače do přijímací cesty. Vzhledem k tomu, že odstupy kmitočtů TX a RX jsou v pásmu 145MHz jen 0,6MHz, vyžaduje to kvalitní filtry.

Použité rezonátory jsou výrobky bývalé Tesly Hloubětín (případně později RCD Pardubice). Válec (nebo hranol) je z teplotně kompenzovaného materiálu (invar) s rhodiovaným povrchem pro dosažení vysokého Q a kmitočtové stability v širokém teplotním rozsahu. Rezonátor je principiálně kmitočtově nastavitelný paralelní rezonanční obvod s odděleně nastavitelnou induktivní vazbou zvlášť pro vstup a pro výstup. Rezonátor potlačuje signál, vzdálený o 0,6MHz asi o 18dB. Průchozí útlum rezonátoru je kolem 1dB, což je velmi přijatelná hodnota. Pečlivým nastavením vazby se dá dosáhnout přizpůsobení impedance vstupu a výstupu na 50 Ohmů kolem -16 až -26dB, což je také vynikající hodnota.

Aktuální kombinace byla jeden rezonátor na TX straně pro omezení nežádoucího kmitočtového spektra a šumu do RX cesty a tři rezonátory v RX cestě. Tato RX cesta potlačovala vlastní signál TXu o asi 54dB, což je nedostatečné a projevuje se to sníženou citlivostí RXu při zapnutí TXu převaděče. Prakticky tedy převaděč šel „nahodit“ i slabším signálem, ale po nahození se zapnul TX a ten snížil citlivost RXu a slabé stanice se už nemohly dovolat…..

Podařilo se mi získat další vhodné rezonátory, které jsem zařadil do RX cesty. Celkem tedy 6 dutinových rezonátorů (1x TX + 5x RX).

Po pečlivém nastavení celé TX a RX cesty (kmitočet, útlum, přizpůsobení vstupu a výstupu na 50 Ohmů u každého rezonátoru) se mi podařilo polepšit RX cestu tak, že impedance vstupu i výstupu je 50 Ohmů (-16 až -26dB) a průchozí útlum celé RX cesty je 7dB.

Po této úpravě je nyní celkový útlum signálu z TXu převaděče do jeho RX vstupu lepší než 80dB, což je velmi dobrá hodnota.

Touto úpravou se podstatně zvýšila citlivost převaděče.

Zároveň jsem znovu nastavil TX cestu, takže se také zvýšil vf výkon vysílače do antény (TX má 10W) a převaděč je lépe slyšet.

Převaděč má oddělenou anténu pro TX (dvojice antén) a pro RX (jedna anténa). Antény jsou na stožáru umístěny nad sebou ve výšce 20-30m. Po změření jsem zjistil, že dvojice antén má PSV téměř 3. To je velmi špatné a signalizuje to poruchu. Je tedy velmi nutné anténu vyměnit.

Samostatná anténa pro RX má vyhovující PSV 1,2.

Aktuálně je pro vysílání použita níže umístěná dvojice antén (se špatným PSV, ale vysílá to…), pro RX pak jedna anténa umístěná výše.

Manipulace s anténami ve výšce vyžaduje buď technika s potřebným oprávněním pro práce ve výškách, nebo přistavení plošiny a opravu z plošiny.

Mohl bych takovou opravu zajistit, ale:
– je potřeba koupit (získat) novou TX anténu a vyměnit ji
– objednat (a zaplatit) technicky vzdělaného lezce (raději plošinu)
– pro další provoz OK0AE je potřeba získat finance ve výši 8-10tis.Kč, nejlépe formou sbírky, podpory nebo dotace
– provoz převaděče, nájem, údržbu a opravy, připojení do internetu a platby za elektřinu sponzoruji už 25let bez jakékoliv spoluúčasti a nadešel čas, aby se přidal i někdo další
– pokud současný stav vydrží, převaděč funguje, pokud přestane fungovat, pak???

4.3 Rejekční dutina

Navázal jsem na minulé pokusy, kdy jsem zkoušel do RX cesty zařadit rejekční obvod na kmitočtu TXu, jak je to běžné u duplexerů s odstupem kmitočtů TX a RX 10MHz, používaného u profi převaděčů.

Zkoušel jsem nejprve jednoduchý seriový rezonanční obvod, výsledky s ním nebyly dobré, odstup TX a RX je na 145MHz jenom 600kHz. Bohužel vliv rejekce na RX kmitočet byl značný (potlačení RX signálu se zhoršilo o více než 8dB).

To není pro RX cestu použitelné.

K dispozici jsem měl jednu dutinu čtvercového tvaru, která měla mechanicky možnost vestavět do nastavitelné vazební smyčky seriový ladicí kondenzátor, aby vznikl seriový rezonanční obvod. Použil jsem kvalitní nízkoztrátový Johanson dolaďovací kondenzátor s vysokým Q, zvětšil plochu vazební smyčky z postříbřeného drátu, aby ladila kolem 145MHz a po pečlivém nastavení kapacity kondenzátoru, velikosti vazby a kmitočtu rezonátoru se mi podařilo nastavit vše tak, že dutina má na kmitočtu RXu 145,0125MHz průchozí útlum 2,2dB a útlum pro kmitočet vysílače TX 145,6125MHz je 36dB!

Novou rejekční dutinu jsem vyměnil v duplexeru za jednu dutinu s paralelním obvodem. Zlepšilo se potlačení kmitočtu TXu do RX vstupu převaděče (23.5.2024).

Na obrázcích ze spektrálního analyzéru je vidět průběh potlačení nově vložené rejekční dutiny, přidané do cesty TXu do RX cesty převaděče. Vstupní úroveň není kalibrována, jde jen o potlačení mezi RX a TX cestou u této jedné rejekční dutiny (lepší než 31dB).